Reklamácie

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník č. 150 /2004 pre fyzické osoby).

Na každý tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. Počas tohoto času budú reklamované chyby odstránené bezplatne. Ak odstránenie chyby nie je možné, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy a peniaze Vám budú vrátené. Pri reklamácii je potrebné predložiť faktúru, dodací list, atď.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť ak :

Tovar bol poškodený pri doprave (Zjavné poškodenie tovaru, alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nieje povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení neodkladne informovať predajcu).

Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou, alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokial pri tovare existuje).

Tovar bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali parametrom a požiadavkám uvedenými v dokumentácii (pokiaľ pri tovare existuje).
Tovar bol poškodený pôsobením živlov.
Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokial pri tovare existuje).
Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá nezodpovedá príslušnej Slovenskej norme.

Postup pri reklamácii:
Informujte nás o reklamácii telefonicky,alebo e-mailom.
Tovar pošlite ako doporučený balík na adresu uvedenú v dodacom liste.
Tovar neposielajte ako dobierku !
Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Odstúpenie od zmluvy :
Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (teda vrátenie tovaru) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od predávajúceho a schopný ďalšieho predaja so všetkými listinami. Po spätnom obdržaní tovaru vám najneskôr v lehote 15 dní vrátime peniaze v plnej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť